Chủ nhật 17/02/2019 Trang nhất » Kiến thức » Cẩm nang Thiết Kế Website
mua ten mien dep

Thật tuyệt vời khi có tên miền đẹp để kiếm tiền trên internet !

Việc tìm & Mua Tên Miền Đẹp không còn là khó khăn  0912.999.247

 Mua tên miền đẹp Mua tên miền đẹp

Thiết kế trang web

Giới thiệu

Tư vấn Lựa chọn Dịch vụ Thiết kế website

Bạn đang có nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thiết kế website tai Việt Nam?

Mua ten mien Thuong hieu
Mua tên miền Thương hiệu
Mua tên miền đẹp
Mua tên miền Đẹp

Gói thiết kế website

Ngôn ngữ lập trình web

Mã nguồn website

bảo vệ tên miền

Trang Web làm việc như thế nào ? - phần III

Trang Web làm việc như thế nào ? - phần III

Trang Web làm việc như thế nào ? - phần III

Nhằm tạo ra một trang Web đươc sử dụng một cách hiệu quả và dễ dàng hơn, một số người thiết kế Web sử dụng khung trên trang Web của họ. Các khung làm cho việc đánh dấu trang dễ hơn mà không mất nhiều chỗ.
Tạo các khung

Nhằm tạo ra một trang Web đươc sử dụng một cách hiệu quả và dễ dàng hơn, một số người thiết kế Web sử dụng khung trên trang Web của họ. Các khung làm cho việc đánh dấu trang dễ hơn mà không mất nhiều chỗ. Bạn biết rằng các khung đã được sử dụng khi một thành phần của trang web vẫn còn không thay đổi và phần khác thì thay đổi khi đường liên kết được kích hoạt. Để xem một trang Web với các khung, hãy đến xem trang The Birch Aquarium

Trong trang The Birch Aquarium, phần đầu và phần cuối của trang vẫn không thay đổi trong khi phần giữa của trang thay đổi theo đường link đã được chọn. Trang này được chia làm 3 khung, có nghĩa rằng ba văn bản HTML khác nhau này đang được hiển thị cùng một thời điểm. Bạn có thể chọn số phần trang đó được chia thành với bất cứ phương thức và các văn bản HTML bạn muốn trong mỗi khung.

Trước tiên, điều quan trọng là bạn phải kế hoạch cho trang Web của mình. Bạn cần xem xét việc bố trí hàng và cột. Bao nhiêu hàng mà bạn muốn được hiển thị? Bao nhiêu cột mà bạn muốn? Bao nhiêu độ phân giải ( pixel) mà bạn ươc lượng là mỗi phần sẽ cần?

Thiết lập khung văn bản

Tạo thiết lập khung cho văn bản HTML để chỉ dẫn chương trình trình duyệt cách xắp xếp nội dung trang Web theo một cách thức nhất định. Trong thiết lập khung văn bản, một lệnh "Framset" thay thế cho lệnh "body"

Bạn sẽ bắt đầu làm thiết lập khung văn bản trong định dạng HTML thông thường

<html>Title

Tiếp đó, chèn lệnh "frameset"

Ví dụ: <frameset rows="20%, 80%">

Lệnh này chỉ ra rằng trang sẽ được chia thành 2 phần, đầu và cuối, và được chỉ ra bởi 2 giá trị trong lệnh. Nếu cần ba hàng, bạn sẽ bao gồm 3 giá trị.

Ví dụ: <frameset rows="10%, 50%, 40%">

Giá trị con số cho trình duyệt biết số lượng khoảng trống,từng phần đã được chiếm giữ. Trong cửa sổ trình duyệt bạn có thể sử dụng các giá trị phần trăm hoặc các giá trị độ phân giải theo Pixel . Một "*" có thể được sử dụng để thay thế phần giá trị, chỉ ra rằng một phần cụ thể có thể sử dụng bất ký khoảng trống nào sẵn có trên cửa sổ trình duyệt.

Ví dụ: <frameset rows="100, *, 50">

Lệnh này chỉ ra rằng trang sẽ đươc chỉa làm 3 hàng. Khung đầu tiên ( trên cùng) sẽ chiếm giữ 100 pixel, khung ở phía cuối sẽ chiếm giữ 50 pixel và khung ở giữa sẽ chiếm bất cứ khoảng trống nào còn lại trên cửa sổ trình duyệt.

Nếu trang của bạn được chia làm 2 cột, sử dụng lệnh frameset cho cột cùng với các giá trị.

Ví dụ: <frameset cols="200, *">

Lệnh này nói cho trình duyệt chia trang thành 2 cột. Cột trái sẽ chiếm 200 pixel. Cột phải sẽ chiếm bất cứ chỗ trống nào còn lại trong cửa sổ trình duyệt.

Bạn có thể kết hợp thiết lập khung theo hàng và theo cột để tạo một sư xếp đặt phức tạp. Cấu tạo của Văn bản khung sẽ được thảo luận sau trong bài báo này.

Thêm cách tạo ra khung văn bản

Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy tiến đến và tạo các văn bản HTML mà nắm giữ từng khung trong trang của bạn. Bạn có thể sử dụng các văn bản HTML mà bạn tạo lập trong các chương trước

Bây giờ bạn sẽ thêm vào thiết lập khung văn bản của bạn các lệnh "frame src" cái mà cho phép chương trình trình duyệt biết các văn bản HTML đặt ở đâu trong khung.

Ví dụ:

<html>Frameset Test

<frameset cols="200, *">

<frame src="links.htm">

<frame src="information.htm">

</frameset>

</html>

Ví dụ này chỉ ra rằng thiết lập khung văn bản sẽ chia một trang Web thành 2 cột, hoặc khung. Trong khung trái, 200 pixes sẽ được hiển thị trên văn bản "links.htm". Phần còn lại của trang, cột phải , sẽ hiển thị văn bản " information.htm". Bạn có thể thấy các lệnh được sử dụng để kết thúc thiết lập khung văn bản .

</frameset>
</html>

Đặt tên các khung của bạn:


Thông thường , một trang Web chứa các khung để chỉ ra, hoặc liên kết với các thông tin bổ sung nằm tại trang tương tự. Trang The Birch Aquarium là một ví dụ của các khung được sử dụng để liên kết vởi thông tin trong các trang tương tự. Thanh menu của đường link kéo thông tin vào khung giữa của trang Web khi một đường link được ấn, mà không hề làm ảnh hưởng đến các khung bên ngoài của trang .

Để cho chương trình trình duyệt biết được khung nào để đăt thông tin được liên kết vào, bạn phải "đặt tên" khung của bạn. Nếu bạn không cụ thể hoá khung nào để nhận thông tin mới, khung menu của đường link sẽ bị thay thế với thông tin được liên kết, phá huỷ hình ảnh và mục đích trang Web được đặt khung của bạn.

Để đặt tên một khung, chỉ cần thay lệnh "name" trong lệnh "frame src" trong frameset document của bạn. Bạn có thể cho mỗi khung bất kỳ cái tên nào mà bạn muốn chọn.

Ví dụ:

<frame src="links.htm" name="menu">
<frame src="information.htm" name="info">

Sau khi bạn đặt tên cho khung, bạn có thể cụ thể hoá khung nào bạn muốn thông tin được liên kết được đặt vào đó bằng cách thêm lện "target", tiếp theo tên của khung.

Ví dụ:

<a href="http://computer.tuvantinhoc1088.com/company.htm" target="info"> Company Information

Cái này cho phép trình duyệt hiển thị thông tin được liên kết vào trong tên khung "info"

Lưu và Xem văn bản của Bạn

Như các văn bản HTML thông thường , những thiết lập khung văn bản được lưu theo phần mở rộng .htm hoặc .html. Đảm bảo chắc rằng giữ file thiết lập khung trong cùng thư mục như các văn bản HTML khác sẽ xuất hiện trong khung của nó. Khi bạn mở thiết lập khung văn bản trong trình duyệt, bạn sẽ nhìn màn hình được phân chia với văn bản HTML riêng biệt nằm trong từng khung.

Gỡ bỏ thanh cuộn và đường viền

Nếu bạn thích xem trang web của bạn một cách thoáng nhât, hãy gỡ bỏ tất cả các thanh cuộn và đường viền, bạn có thể có được điều này với các lệnh được đặt trong lệnh "frame src" của bạn.

Gỡ bỏ thanh cuộn bằng cách thêm lệnh "scrolling=no"

Ví dụ: <frame src="links.htm" scrolling=no>

Gỡ bỏ đường viền băng cách thêm lệnh "frameborder=0."

Ví dụ: <frame src="links.htm" frameborder=0>

Bạn có thể kích thước cụ thể chiều rộng và đồ dài của lề trang giấy của từng khung bằng cách thêm các lệnh "marginwidth=value" và "marginheight=value". Bạn có thể tạo các lề ở bất cử điểm giá trị pixel nào bạn muốn. Một lần nữa , chèn các lệnh trong lệnh "frame src"

Các khung phức tạp

Các cột và hàng khác nhau của các khung có thể được kết nối với nhau, để tạo các thiết lập khung văn bản trong các khung văn bản khác nhau . Cơ cấu của các lệnh cân thiết để đạt hiệu quả này có thể khá phức tạp. Đây là một ví dụ của một trang đơn giản với các khung đã được kết nối với nhau.

Thiết lập khung văn bản tạo cho sự xếp đặt như trên là:

<html>Frame Test

<frameset rows="20%, 80%">

<frameset cols="70%, 30%">

<frame src="logo.htm">

<frame src="address.htm">

</frameset>

<frameset cols="85%, 15%>

<frame src="info.htm">

<frame src="links.htm">

</frameset>

</frameset>

<html>

Kích thước của hai dòng trong khung văn bản theo đoạn mã lệnh dưới đây

<frameset rows="20%, 80%">

Có 2 dòng trong văn bản này. Dòng đầu chiếm giữ 20 phần trăm của khoảng nằm ngang sẵn có. Hàng dưới nắm giữ 80 phần trăm. Thực tế, các giá trị này cụ thể hoá chiều cao của từng dòng.

<frameset cols="70%, 30%">

Có hai cột trong hàng đầu. Cột trái nắm giữ 70 phần trăm theo chiều dọc và cột phải nắm giữ 30 phần trăm. Thực tế, các giá trị này cụ thể chiều rộng của từng cột.

<frame src="logo.htm">

Văn bản dạng HTML"logo" sẽ xuất hiện trong cột đầu của hàng đầu tiên.

<frame src="address.htm">

Văn bản HTML "address" sẽ xuất hiện trong cột thứ hai của hàng đầu

</frameset>

Frameset cột đầu được hoàn thành

<frameset cols="85%, 15%>

Có hai cột trong hàng thứ hai. Cột trái nắm giữ 85 phần trăm của khoảng trống theo chiều dọc . Cột phải nắm giữ 15 phần trăm.

<frame src="info.htm">
<frame src="info.htm">

Văn bản HTML "info" sẽ xuất hiện trong cột đầu của hàng hai.

<frame src="links.htm">

Văn bản HTML " links" sẽ xuất hiện trong cột thứ hai của hàng hai.

</frameset>

Frameset cột thứ hai được hoàn thành.

</frameset>
Toàn bộ thiết lập khung được hoàn thành .

Các khung là các công cụ hữu ích mà bạn có thê sử dụng để tạo trang Web riêng của bạn thậm chí còn năng động và hợp thị hiếu hơn. Chúng cho phép bạn giữ các yếu tố cơ bản của trang web của bạn với tư cách là một người sử dụng ấn đường link vào các phân khác của trang của bạn, hoặc cho toàn bộ trang. Để tiếp tục xây dựng trang web mơ ước của bạn, hãy xem phẩn kế tiếp.

Tác giả bài viết: Bích Hường

Nguồn tin: tuvantinhoc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỎI MUA TÊN MIỀN NÀY
Hãy gọi: 0913.210.565
Mua tên miền &rgb(2, 7, 3);ẹp
 

 

Giới thiệu

Tư vấn Lựa chọn Dịch vụ Thiết kế website

Bạn đang có nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thiết kế website tai Việt Nam?

Cẩm nang Thiết kế web

chiến lược đầu tư tên miền
mua ten mien dep

Bạn cần tên miền đẹp để kinh doanh thành công trên internet ?

Hãy gọi  0912.999.247 hoặc liên hệ tổng đài tên miền 24/7: (04) 22667766 - (08) 6657.6644

www.tenmienviet.vn - www.muatenmien.vn  Mua tên miền đẹp Mua tên miền đẹp - www.nganhangtenmien.vn